Kolej Doliny Raduni - jesień

Jesienna wersja Kolei Doliny Raduni. W stosunku do oryginału Kilana, wprowadzone są - międzyinnymi - następujące poprawki:

- poprawiona roślinność,

- wymienione wszystkie mosty

- semafory,

- teletechnika

W paczce cdp z mapą i sesją oraz 2 cdp z zależnościami. Przy instalacji zależności należy użyć opcji "pomiń", jeśli CMP zapyta o nadpisanie czegokolwiek.

Zgodnie z życzeniem Kilanzioma, mapa i sesja są na jego numerach KUID.

 

Trwają prace nad sesją z pełną konfiguracją SRK.

 

Nazwa/username KUID:
mapa kuid173943:4832
sesja kuid:173943:4833


123MB